Vuokraehdot

Villa Mutterin vuokraehdot
Vuokran antaja noudattaa Villa Mutterin varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut Villa Mutterin varauksesta ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

VARAAMINEN JA MAKSU
Varauksen jälkeen vuokran antaja lähettää asiakkaalle laskun vuokran maksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä 7 vrk:n sisällä laskun päiväyksestä.

Mikäli varaus tehdään yli 70 vuorokautta ennen vuokrausajankohtaa, lähetetään asiakkaalle lasku kahdessa osassa: ennakkomaksu 20% vuokrasta (eräpäivä 7 vrk laskun päiväyksestä) ja loppulasku 80% vuokrasta (eräpäivä 70 vrk ennen loman alkua). Jos varaus tehdään alle 70 vuorokautta ennen varauksen alkua, peritään maksu yhdessä erässä. Varaus katsotaan vahvistetuksi kun asiakas on maksanut ennakkomaksun tai koko vuokrasumman. Ellei laskua makseta eräpäivään mennessä, on vuokran antajalla oikeus perua varaus. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan peruminen on tapahduttava kirjallisesti. Tarvittaessa asiakkaan on esitettävä omistajalle kuitti suoritetusta maksusta.

PERUUTUKSET
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti vuokran antajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun tieto on saapunut vuokran antajalle. Mikäli vuokrauksen peruutusta ei vahvisteta vuokraajalle kolmen vuorokauden kuluessa peruutuksesta, on vuokraaja velvollinen varmistamaan peruutuksen perilletulon puhelimitse. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tehdään myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokra. Asiakkaalla on oikeus saada vuokran antajalle maksamansa vuokra takaisin, lukuun ottamatta ennakkomaksua mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava tällöin viipymättä ja tapahtuma on osoitettava kirjallisen todistein (lääkärintodistus yms.). Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varusajankohdan alkua tai loman aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata. Mikäli asiakas muuttaa loman ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

VUOKRAN ANTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi vuokran antaja irtisanoa sopimuksen. Vuokran antaja on velvollinen ilmoittamaan tästä asiakkaalle viipymättä. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin.

AVAINTEN LUOVUTUS
Villa Mutterin avaimet luovutetaan asiakkaalle Villa Mutterissa tai erikseen sovitussa paikassa. Avaimen saa käyttöön tulopäivänä klo 16.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. (lyhyemmissä kuin viikon kestävissä vuokrauksissa sopimuksen mukaan).

OLESKELU VILLA MUTTERISSA
Villa Mutteri on asiakkaan käytettävissä pääsääntöisesti tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvuokrauksissa tai vajaissa viikoissa sopimuksen mukaan. Villa Mutterin vuokraan kuuluu päärakennuksen ja erillisen saunarakennuksen käyttöoikeus. Vuokraan kuuluvat myös tyynyt, peitot, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat sekä ruokailuvälineet. Liinavaatteet eivät sisälly vuokrahintaan, mutta niitä vuokrataan etukäteen varattuna 10 eur/hlö. Lomakohteen siivouksesta loman aikana ja sen päättyessä huolehtii asiakas itse. Seuraavat asiat kuuluvat asiakkaan tekemään siivuokseen: roskien vienti, lattioiden imurointi, astioiden puhdistus (ja tiskikoneen tyhjennys), tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti ja vuoteiden petaus. Loppusiivouksen voi varata etukäteen hintaan 120 eur. Mikäli varauksen päättyessä ei ole tehty asianmukaista loppusiivousta eikä sitä ole etukäteen tilattu, perii vuokran antaja vähintään 150 euron suuruisen siivousmaksun.

VAHINKOJEN KORVAUS
Asiakas on velvollinen korvaamaan Villa Mutterille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon huvilan omistajalle täysimääräisenä.

HENKILÖMÄÄRÄ
Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä mökissä on vuoteita. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

MAHDOLLISET VALITUKSET
Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on ilmoitettava välittömästi suoraan vuokran antajalle. Vuokran antaja ei vastaa luonnonilmiöistä eikä eläimistä johtuneista vahingoista eikä haitoista (esim. järvien leväesiintymät).

VUOKRAUSAJAT
Sesonkiaikoina (talvilomaviikot sekä kesäkuukaudet) minimivuokrausaika on yleensä viikko ja vaihtopäivä lauantai. Lomakohde on käytössä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloput ja vajaat viikot sesongin ulkopuolella sopimuksen mukaan.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN JA SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA
Vuokran antaja ei vastaa esitteen/internetin mahdollisista virheistä. Pidätämme oikeuden esitteen painatuksen/internetin päivityksen jälkeen tulleisiin muutoksiin.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.